The Finnish Society for Clinical Nutrition and Metabolism

FISPEN

FISPEN - The Finnish Society for Clinical Nutrition and Metabolism

Fispen yhdistys edistää tutkittuun tietoon perustuvaa kliinisen ravitsemuksen, ravitsemushoidon ja aineenvaihdunnan tietämystä ja toimintatapoja terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja hoivakodeissa.

Fispen yhdistys