Toiminta

Toiminnan tavoite

FISPEN-yhdistyksen tarkoituksena on
  • edistää tutkittuun tietoon perustuvaa kliinisen ravitsemuksen, ravitsemushoidon ja aineenvaihdunnan tietämystä ja toimintatapoja terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja hoivakodeissa.
  • edistää ravitsemushoidon toimintamallien ja yhtenäisten toimintatapojen kehittämistä ja tiedottamista yhteistyössä ESPEN - European Society for Clinical Nutrition and Metabolism - organisaation kanssa.
  • kannustaa ja tukea kokeellista ja kliinistä ravitsemus- ja ravitsemushoitotutkimusta, joka täyttää kliiniselle tutkimukselle asetetut kriteerit.
  • kannustaa ja tukea Suomen terveydenhuollon ja sairaanhoidon ravitsemuskoulutusta ja sen kehittämistä.
  • toimia ravitsemushoidon moniammatillisena ja monitieteellisenä verkostona.
  • nimittää Suomen edustaja yhdistyksen kattojärjestöön ESPENiin.
  • toimia tiiviissä yhteistyössä ESPEN -organisaation ja sen kansallisten järjestöjen kanssa sekä hyödyntää ESPEN organisaation jäsenten etuja.

Toimintasuunnitelma 2020

Tulo- ja menoarvio 2020

Toimintakertomus 2019

Tase- ja tuloslaskelma 31.12.2019